NFHF-PMV

05.12.13

Norsk Fotohistorisk Forening ble stiftet i 1974, og hadde som hovedoppgave å være pådriver for etablering av et nasjonalt fotomuseum. I 1995 ble dette oppnådd da Norsk museum for fotografi – Preus fotomuseum ble opprettet, og i april 2009 valgte Preus museums venner og Norsk Fotohistorisk Forening å samle krefter i en organisasjon.

Foreningen arbeider for å fremme kunnskap om og interesse for fotohistorie i videste forstand. Oppgavene er å:

  • virke for at fotohistorisk materiale blir tatt vare på
  • fremme interesse for fotohistorie og fotohistorisk forskning i Norge
  • bidra til at kunnskap om fotohistorie og fotohistorisk materiale blir gjort kjent
  • samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner
  • fungere som venneforening for Preus museum for også derigjennom bidra til å fremme de kulturhistoriske, kunstneriske og tekniske sidene ved fotografien
Medlemsfordeler:
a) Gratis inngang på Preus museum
b) 10 % i museets butikk/kafe
c) Invitasjoner til åpninger på Preus museum pr. mail eller post. Medlemmer bes sende sin mail- og/eller postadresse til venner.fotohistorie@preusmuseum.no
d) Invitasjon til foredrag/arrangementer i regi av foreningen
e) Invitasjon til frivillig arbeide ved arrangementer/prosjekter på Preus museum, bl.a. på Fotografiets dag
f) Gratis eksemplar av nye utgivelser i skriftserien
Fordelene ved pkt. a og b gjelder ved fremvisning av medlemskort med bankkvittering.
Kontingent i 2013 er kr 250,-.

Vil du bli medlem? Send navn og adresse i en epost tilvenner.fotohistorie@preusmuseum.no

 
Kontakt
:
Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner
Postboks 254, 3192 Horten
venner.fotohistorie@preusmuseum.no

NFHF-PMV på Facebook

Reklamer

BODIES, BORDERS, CROSSINGS

18.01.13

 

 

Ny utstilling og seminar på Preus. Lørdag 26 januar.

image006


Supersøndag på Preus museum

22.10.12

Foto- og gjenstandskatalogene var i utgangspunktet bare beregnet på museenes eget fagpersonale. For å gjøre katalogene mer interessante både for leg og lærd har Norsk kulturråd og KulturIT i samarbeid med museene, startet et prosjekt for å koble oppslag i DigitaltMuseum til andre kunnskapskilder på nett. Så langt er det først og fremst satset på kobling mot Wikipedia. Jon Birger Østby er engasjert i dette prosjektet. Han vil fortelle om erfaringer med å skrive i Wikipedia og om lenking mellom Wikipedia og DigitaltMuseum, og han vil vise hvordan dette arbeidet kan være et viktig redskap i arbeidet med å realisere gode, døgnåpne kataloger. Han har tidligere vært leder for Dokumentasjonsavdelingen på Norsk Folkemuseum og direktør for ABM-utvikling.

Foredraget begynner kl. 13.00  i biblioteket.

I tillegg kan man benytte anledningen til å se de aktuelle utstillingene på Preus: Norsk landskap 1987, 1800-tallets landskap og Weather Report. Det blir omvisning i utstillingene kl. 14.00.

 


Digital inngang til fotohistorie?

22.08.12

For noen kan digitalisering av farfars gamle album, eller lysbildene på loftet være inngangsporten til en gryende interesse for fotohistorie i sin alminnelighet. Vi som er interessert i fotohistorie vet at det er en spesiell opplevelse å kunne studere det lille 5×5 cm bildet fra albumet på en 27 tommers skjerm. I bokstavelig forstand kommer man nærmere og mer innpå detaljene – ofte til sin egen fortid.

I en artikkel på Norges største fotonettsted www.foto.no finner vi nå en enkel og overordnet innføring i digitalisering av samlinger, med hovedfokus på at dette er lett å få til og rimelig – og at man med digitale bildefiler kan dele bilder på en enkel måte med familie og slekt – men også for eksempel med sitt lokale museum. Målgruppen for nettstedet er hele spekteret av fotoamatører og til dels profesjonelle fotografer.

Her er lenke rett til artikkelen.

Bildetekst: Skiløpertog Bjørnfjell stasjon på Ofotbanen i 1985. Her er høy rød-anorakk-faktor. Dette 35-mm-diaset er digitalisert i en Epson 4870 planskanner med diastopp. Foto: (c) Harald Harnang


Årsmøte

06.05.12

Det blir årsmøte onsdag 9 mai kl 18.00 på Nasjonalbiblioteket.

I tillegg til årsmøtepunkter blir det en samtale om hva vi gjør med fotomaterialet etter 22 juli. Deltagere: Marie Seim Fongaard fra Folkemuseet, Arthur Tennøe fra Nb, Ingrid Nilsson fra Preus og Stig-Audun Hansen fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Thale Sørlie er ordstyrer for samtalen.

Som forberedelse kan man lese Maries tekst om temaet her

 


Hva med å inspirere til å ta vare på historien?

25.04.12

Vi som er opptatt av å ta vare på gamle bilder og dokumentere historien har vel også et visst ansvar for å bidra til å dokumentere vår egen tid. Vi kan gjøre det selv. Og vi kan bidra til å plante ideer i hodene til andre.
Her er et lite forsøk på å oppfordre fotografer av alle kalibre til å fotodokumentere noe av sin hverdag.  Alle monner drar.

(Bildetekst: Fiskeskuta «Fremtid» var forlengst gått i oppløsning da den og øvrig bygningsmasse ble brent opp. Nå er det bare bildene tilbake som kan dokumentere det som var. Tekst og foto: Harald Harnang)


Fotohistorie – rett ut av vinduet?

03.04.12

Det har dukket opp mange Facebook-grupper med fotohistorie som formål: Brukere legger ut gamle bilder og får spennende og interessante svar og kommentarer. Her er mye, folkelig og svært interessant informasjon, både på bildesiden og på informasjonssiden. Men spørsmålet er: Hva så? Hvem tar vare på bildene og hvem sørger for at informasjonen som legges ut blir tatt vare på?

Jeg har laget et lite blogg-innlegg om dette. Det er ikke-problematiserende, men mer en bruksanvisning til de mange som sitter på gode bilder og får verdifull informasjon tilbake. Det handler om å skanne bilder i museums-oppløsning, og sende bildefiler og informasjon til museene.  Du kan lese blogg-innlegget her

(Bildetekst: Trekkspilleren/jazzmusikanten Art van Damm spiller på Grand Royal i Narvik på 80-tallet. Medmusikant er blant andre Torgeir Stubø på gitar. Foto: Harald Harnang, www.infoto.no)

 


%d bloggere like this: